Colruyt bevindt zich aan de verkeerde kant van dit debat

Colruyt werd door tv-journalisten gevraagd om te reageren op onze Brand Audit 2023. Tot onze verbazing weigerden ze voor de camera te verschijnen, maar uit hun schriftelijke verklaring bleek helaas dat Colruyt aan de verkeerde kant van dit debat staat.

Ten eerste vonden ze een Brand Audit een raar gegeven. Het is duidelijk de eerste keer dat ze ermee worden geconfronteerd. In tegenstelling tot Coca-Cola, de nummer twee in onze lijst, omdat zij regelmatig worden geconfronteerd met brand audits waarin ze geïdentificeerd worden als de grootste plasticvervuiler ter wereld.

Ten tweede zeiden ze dat ze aan innovatieve oplossingen werken, we hopen dat ze niet te ver zoeken, waarom zouden ze niet de logische stap nemen om in bulk te verkopen wat voor zoveel producten mogelijk is?

Ten derde durfde Colruyt nog maar eens de consument de schuld te geven van de plasticvervuilingscrisis waarin we ons bevinden, waardoor de aandacht wordt afgeleid van hun overmatige plasticproductie. De hele industrie herhaalt deze boodschap al tientallen jaren en vandaag is het een algemeen aanvaard idee dat de schuld bij de consument ligt. Een verkeerd idee. Steden en gemeenten kunnen bijvoorbeeld de snelheid waarmee vuilnisbakken gevuld worden niet volgen. Onze samenleving wordt overspoeld met onnodige plastic verpakkingen en die komen op zoveel meer manieren in het milieu terecht dan alleen consumenten die zwerfafval achterlaten.

Bovendien vervuilt plastic gedurende zijn hele levenscyclus. Van het oppompen van olie die nodig is om plastic te maken, tot het maken van nurdles die in grote hoeveelheden in het milieu terechtkomen, tot productie, transport en recycling, en de consument komt pas in de laatste fase aan bod.

Ze zeiden ook dat ze actief samenwerken om oplossingen te vinden, FOUT, ze doen al meer dan 10 jaar precies het tegenovergestelde. Colruyt is een van de bedrijven die zich fel verzet tegen de invoering van statiegeld in België. Waardoor ze alleen al de laatste jaren medeverantwoordelijk zijn voor tonnen en tonnen blikjes en plastic flessen in het milieu.

Vandaag wil Colruyt voor een digitaal statiegeldsysteem gaan, wat hen ten goede komt maar geen bewezen impact heeft op het zwerfvuil en een groot deel van de bevolking buitensluit.

Onze Brand Audit richtte zich op alle supermarkten en producenten, niet enkel op Colruyt. We dringen er bij allen op aan om jaarlijks hun plasticproductie te publiceren en te verminderen, samen te werken aan de implementatie van een fysiek statiegeldsysteem, verpakkingen opnieuw uit te vinden om herbruikbaar of plasticvrij te zijn, producten in bulk te verkopen zonder verpakking en te stoppen de consument de schuld te geven van de plastic crisis.

Laten we gaan voor echt duurzaam consumeren in plaats van supermarktrekken vol onnodige plastic verpakkingen.